Πότε πρέπει να ξεκινάει η Ορθοδοντική θεραπεία;

Η απάντηση είναι απλή: Αμέσως όταν διαπιστωθεί Ορθοδοντικό πρόβλημα!

Πρέπει να περιμένω να ανατείλουν όλα τα μόνιμα δόντια προτού αρχίσω την Ορθοδοντική θεραπεία;

Μια συνήθης αλλά λανθασμένη προσέγγιση είναι να περιμένει κανείς να ξεκινήσει Ορθοδοντική θεραπεία αφότου έχουν ανατείλει όλα τα μόνιμα δόντια στο στόμα. Σε περιπτώσεις όμως όπως η σταυροειδής σύγκλειση, η βαθειά δήξη, οπισθογναθισμός της κάτω γνάθου δηλαδή προβλήματα που οφείλονται όχι μόνο στη λανθασμένη θέση των δοντιών αλλά και σε σκελετικά αίτια ο ορθοδοντικός πρέπει να επέμβει πιο έγκαιρα, δηλαδή με το που διαπιστωθεί το εν λόγω πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αν περιμένει κανείς να ξεκινήσει ορθοδοντική θεραπεία μέχρι να βγουν όλα τα δόντια, τότε είναι συνήθως αργά να διορθωθεί το πρόβλημα. Όταν φυσικά δεν υπάρχει σκελετικό πρόβλημα και η σύγκλειση είναι σωστή, δηλαδή όταν η άνω και κάτω γνάθος ταιριάζουν σωστά μεταξύ τους τότε η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει αφού πρώτα ανατείλουν τα μόνιμα δόντια! Η καλύτερη θεραπεία λοιπόν είναι η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη!